Professor David Tracy foreleser over Augustin som nøkkel til all vestlig teologi

Professor David Tracy

Som tidligere meddelt inviterer Oslo katolske bispedømme den 2. oktober til seminar med den internasjonalt anerkjente professor David Tracy fra University of Chicago. Opprinnelig skulle tema for Tracys foredrag ha vært Religionsdialog i USA. Hva skjer i dag, og hva er de store utfordringene i et multikulturelt og flerreligiøst samfunn som USA? Tema er imidlertid nå endret til "Augustine - A Key to all Western Theology - Catholic and Protestant".

Professor Tracy er en anerkjent katolsk teolog, ikke minst i fagfeltet interreligiøs dialog. Hans besøk i Oslo er et samarbeid mellom Teologisk Fakultet (TF) ved Universitetet i Oslo og Oslo katolske bispedømme. Onsdag den 1. oktober er Tracy gjesteforeleser ved TF og introduseres slik på fakultetets nettsted:

David Tracy, University of Chicago, er en sjelden stemme i amerikansk filosofi, religionsvitenskap og teologi. Han har utviklet hermeneutisk teori i samarbeid med Paul Riceour og Jean-Luc Marion. Han har samarbeidet med Mircea Eliade og Wendy Donniger om religionsfenomenologi i Chicago. Og som knapt noen annen har han bidratt til å utvikle amerikansk katolsk teologi til en innovativ og tverrfaglig disiplin de siste 30 år.

Seminaret den 2. oktober avholdes i Mariagården, Akersveien 16, Oslo, fra kl. 12.00 til 14.30. Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo ønsker velkommen og introduserer foredragsholder. Etter professor Tracys foredrag blir det anledning til spørsmål og samtale. Enkel servering.

Det er fremdeles mulig å melde seg på! Påmelding snarest mulig til May Lisbeth Myrhaug (may-lisbeth.myrhaug@katolsk.no; 951 33 480).

VELKOMMEN TIL SPENNENDE SEMINAR!

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (1. oktober 2008)

av Webmaster publisert 01.10.2008, sist endret 01.10.2008 - 12:53