Utenriksdepartementets svar på Justitia & Pax' appell om Orissas kristne

 Se også:

Oslo katolske bispedømmes kommisjon JUSTITIA & PAX uttrykte den 3. oktober i et brev til utenriksminister Støre sin store bekymring over den massive voldsbølgen mot kristne i Orissa og andre indiske delstater. Kommisjonen utfordrer også norske myndigheter til å henvende seg til den indiske stat med en sterk forespørsel om at myndighetene hjelper kristne indere som særlig den siste måneden er rammet av en dramatisk voldsbølge. Kristne i flere av Indias delstater utsettes for systematisk vold og forfølgelse, en voldsbølge som først blusset opp i Orissa men nå også har spredt seg til andre delstater. Kristne forfølges og drepes, kristne landsbyer og hjem brennes til grunne, og rundt 50 000 skal ha blitt drevet på flukt. Oslo katolske bispedømme har mottatt det følgende svar fra Det kongelige utenriksdepartement, ved avdelingsdirektør Tanja Hegge og seniorrådgiver Espen Rikter-Svendsen:

Voldsbølgen mot kristne i India

14. oktober 2008

Departementet takker for brevet fra Oslo katolske bispedømme datert 3. ds., adressert til Utenriksministeren.

Utenriksdepartementet deler bispedømmets bekymring over de vedvarende angrepene mot kristne i enkelte indiske delstater og følger situasjonen nøye. Gjennom vår ambassade i New Delhi blir vi holdt orientert om utviklingen. Vi anser selvsagt angrepene mot kirkene og de kristne for å være helt uakseptable.

Vårt inntrykk er at situasjonen i de to delstatene Orissa og Karnataka fortsatt er spent, mens den synes å ha roet seg noe i Kerala. Mange har imidlertid måttet flykte fra sine hjemkommuner og venter uvisshet i midlertidige leire på å kunne reise hjem.

De indiske sentralmyndighetene, med statsminister Singh i spissen, har gitt klart uttrykk for at angrepene må stanses. Paramilitære styrker er utplassert i Orissa, og sentralmyndighetene har truet med å gripe inn hvis ikke delstatsmyndighetene gjør mer for å stanse angrepene.

Samtidig er det klart at delstatsmyndighetene har tatt grep for å stanse angrepene. I følge media er om lag 1000 personer arrestert i Orissa. Politisjefen i distriktet Kandhamal som er hardest rammet, har nylig uttalt at situasjonen nå er under kontroll.

Tunge internasjonale aktører som USA og EU-formannsskapet, foruten den katolske kirke, har tatt opp saken og fått forsikringer fra indiske myndigheter om at de vil gjøre alt som står i deres makt for å få stanset volden.

Fra norsk side har vi gitt uttrykk for vår bekymring overfor indiske myndigheter, både via ambassaden i Oslo og direkte overfor de indiske sentralmyndigheter i Delhi. Vi vil fortsette å følge situasjonen nøye.

Med vennlig hilsen

Tanja Hegge

Avdelingsdirektør

Espen Rikter-Svendsen

Seniorrådgiver

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (21. oktober 2008)

av Webmaster publisert 21.10.2008, sist endret 21.10.2008 - 14:00