Fakkeltog til støtte for forfulgte kristne

Fra fjorårets fakkeltog

Fokus på KINA

Også i å har Norsk Misjon i Øst tatt initiativ til et felleskristent fakkeltog til støtte for forfulgte kristne. I år går markeringen av stabelen ONSDAG 5. NOVEMBER. Oslo katolske bispedømme er medarrangør.

Mer enn 200 millioner kristne forfølges for sin tro. I OL-året 2008 fokuserer fakkeltogkomiteen spesielt på forfulgte kristne i Kina. I Kina vokser kirkene, men mange menigheter blir forfulgt. Politiet slår hardt ned på menigheter som ikke vil la seg registrere, og mange pastorer og ledere er fengslet. De statlig godkjente kirkene underlegges sterk kontroll av myndighetene. Dette er klare brudd på trosfrihen.

Det skal i dag blant annet være rundt 35 katolske undergrunnsbiskoper fengslet, savnet eller i husarrest i Kina. Blant årets paroler er en særskilt appel om løslatelse av to av disse:

Biskop Julius Jia Zhiguo, undergrunnsbiskop av Zhengding, ble på ny arrestert den 24. august - dagen da OL i Beijing ble avsluttet. Han fikk vende tilbake til sitt hjem den 19. september, men holdes i husarrest 24 timer i døgnet og får ikke treffe sine prester eller troende. Biskop Jia (73) har tilbrakt 15 år i fengsel (fra 1963 til 1978), og siden 1989 har han vært under streng overvåkning. I samme periode, fra 1989, er han arrestert og løslatt 12 ganger. Siden han er en fremtredende figur i Kinas undergrunnskirke, forsøker politiet stadig å tvinge ham til å slutte seg til Katolsk Patriotisk Forening, kommunistorganisasjonen som forsøker å bygge opp en nasjonal katolsk kirke, uavhengig av Den hellige stol.

Undergrunnsbiskopen Yao Liang av bispedømmet Xiwanze (Hebei-provinsen) ble satt i forvaring i juli 2006 og er fremdeles savnet. Han har også tidligere vært arrester - sist 31. mars 2005.

Fakkeltoget starter KL. 17.00 7. JUNI-PLASSEN UTENFOR UTENRIKSDEPARTEMENTET i Henrik Ibsens gate, Oslo. Her overrekker komiteen et opprop til statssekretær Raymond Johansen, hvor man utfordrer norske myndigheter til å jobbe hardere for trosfrihetens kår i verden, ikke minst i dialogen med Kina. Toget går videre til Stortinget, hvor det blir forbønn. Til slutt samles man i Centralkirken i St. Olavs gate til kaffe/te, bønn, informasjon og fellesskap.

TA MED VENNER OG KJENTE OG VIS DIN STØTTE TIL FORFULGTE BRØDRE OG SØSTRE I TROEN!

Ønsker du å gå i samlet flokk med andre katolikker, møt opp utenfor St. Olav domkirke kl. 16.30.

Les mer om arrangementet:

www.fakkeltog.no

Norsk Misjon i Øst

Les mer om Den katolske kirke i Kina:

Nyheter

Pave Benedikt XVIs brev til Kinas katolikker

China's Olympic Crackdown (Fra www.catholic.net)

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (23. oktober 2008)

av Webmaster publisert 23.10.2008, sist endret 23.10.2008 - 14:51