Nytt menighetsråd i St. Hallvard menighet

Følgende personer ble valgt til nytt menighets­råd i St. Hallvard menighet i juni: Camilla Cselenyi, Nithila A. Amalathas, Vera Olsnes, Nghia Vu Luong, Maria Ellie Gerardo, Olek Raczkowski og Marion Haave. Varamedlemmer ble Lucy Mukuria og Frank Ring.

I september utnevnte sognepresten, p. Sigurd Markussen, de følgende tre nye medlemmer i henhold til statuttenes §4: Jan Willem Kopperud, Thor Anders Austad Svensson og Liv Guntvedt.

Det nye rådet hadde sitt konstituerende møte onsdag 15. oktober, og følgende valg ble foretatt:

Ordfører i menighetsrådet: Thor Anders Austad Svensson

Sekretær i menighetsrådet: Frode Eidem (menighetssekretæren)

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (23. oktober 2008)

av Webmaster publisert 23.10.2008, sist endret 23.10.2008 - 16:52