Nytt kapittel for katolsk-muslimsk dialog

 Se også:

Representanter for verdens muslimer og Vatikanet åpner et nytt kapittel av dialog når man møtes til samtaler i Roma fra 4. til 6. november. Det forventes at samtalene vil sentreres rundt felles spirituelle prinsipper og menneskerettigheter. Møtet blir første samling av Katolsk-Muslimsk Forum, som ble opprettet i kjølvannet av de verdensomspennende muslimske reaksjonene på pave Benedikt XVIs foredrag i Regensburg i 2006.

Møtene 4. og 5. november foregår bak lukkede dører. Den 6. november blir det mulig for offentligheten å følge samtaler mellom noen av representantene. Den hellige far Benedikt skal ved en anledning tale til de rundt 50 representantene, en tale det knyttes store forventninger til.

Vatikanet har ikke publisert en offisiell agenda for samtalene, men det overordnede tema er "Kjærlighet til Gud, kjærlighet til nesten". Samtalene skal antageligvis ta for seg to områder: det teologiske og åndelige grunnlag for kristen og muslimsk lære om kjærlighet og barmhjertighet, samt menneskets verdighet og gjensidig respekt.

Vatikanet har sagt lite om det kommende møtet, antagelig fordi man ikke ønsker å definere for høye forventninger og heller ikke overdrive betydningen av samtalene. Under en nylig tale til bispesynoden i Roma, vektla kardinal Jean-Louis Tauran, president for Det pavelige råd for interreligiøs dialog, at dette ikke er første gang at Vatikanet har hatt viktige samtaler med muslimer. Han fortalte videre at den mest sentrale teksten fra katolsk hold i denne sammenheng, fremdeles er "Nostra Aetate," Annet Vatikankonsils erklæring om forholdet til ikke-kristne religioner.

Muslimske representanter som har vært med på forberedelsene av dialogmøtet, har uttalt at det er viktig at det nye forumet ikke fokuserer på politiske temaer eller ender opp med å debattere hva man er misfornøyd med. Man ønsker heller at dialogen kan oppklare misforståelser rundt islam i vestlige land.

"Vatikanet har arbeidet for å overvinne noen i vestens negative oppfatning, som bruker religiøst språk for å beskrive politisk og kulturelt hat, men dette er ikke alltid lagt merke til i den muslimske verden," forteller Abdal Hakim Murad, president for Muslim Academic Trust i London og en fremstående representant for muslimsk hold, som også har vært en av initiativtagerne til novembermøtet.

I en uttalelse fra mars i år, anklaget Murad mediene for å underrapportere de mange interreligiøse konferanser som fordømmer terrorisme og angrepskrig.

"Som en konsekvens er mange i vår verden ikke klar over den mer lavmælte, men svært forhåpningsfulle, historien om det sant teologiske, personlige og åndelige forhold som eksisterer mellom medlemmer av abrahamske trosretninger," sier han.

En av de katolske representantene, som ikke har ønsket å bli navngitt, uttaler at det å fremheve fellestrekk selvsagt er et flott og naturlig mål, men at det kan være enda viktigere å fokusere på forskjellene - samt på definering av avtaler.

"For det å godta at vi er forskjellige, men likevel kan leve sammen og samarbeide, vil være mye viktigere, tror jeg, enn bare å erklære hvor mye vi har felles," sier han.

Fra katolsk hold, forteller han videre, kan man ikke unngå å ta opp retten til konvertering, status for religiøse minoriteter og andre menneskerettighetsproblemer.

I en anglikanskinitiert kristen-muslimsk konferanse i England i midten av oktober, kom jesuittpateren Christian W. Troll, professor i islamske studier og deltager ved novembermøtet i Vatikanet, med en analyse av fem områder man bør diskutere for å sikre en reell fremdrift i relasjonen:

- Hvordan Guds kjærlighet virker for å overvinne selvsentrerthet

- Forskjellen i forståelse av kristne og muslimers respektive hellige skrifter

- Guddommelig lov og menneskerettighetene

- Forholdet mellom stat og religion

- Vold i religionens navn

I sitt vesen understreker novembermøtet en katolsk-muslimsk forskjell: Katolsk deltagelse koordineres av Vatikanets interreligiøse råd, mens den muslimske delegasjonen representerer en mindre offisiell gruppe bestående av muslimske intellektuelle. Muslimske delegater kan derved kun snakke på vegne av seg selv, ikke med et offisielt mandat fra de ulike muslimske retninger.

Det katolsk-muslimske forumet møtes litt mer enn ett år etter at 138 muslimske intellektuelle sendte pave Benedikt XVI er brev med tittelen "A Common Word", hvor man foreslo et nytt nivå av dialog basert på felles teologisk grunn. Katolske teologer uttrykte i etterkant at man fant mye felles teologisk tankegods i brevet, men at det dessverre ikke tok opp spørsmålet om trosfrihet.

I mars i år inviterte pave Benedikt representanter for "Common Word"-gruppen til Vatikanet, og novembermøtet ble derved avtalt.

Selv om Vatikanet ikke har gått offentlig ut med hvilke forventninger man har til møtet, er noen av de muslimske deltagerne allerede i gang med å forberede et andre møte i forumet. Dette skal etter planen finne sted i 2010, og da i et muslimsk land.

CNS - Catholic News Service (28. oktober 2008)

av Webmaster publisert 28.10.2008, sist endret 28.10.2008 - 13:24