Oslo katolske bispedømme søker informasjonskonsulent/redaksjonsmedarbeider

Informasjonskonsulenten er tilknyttet informasjonsavdelingen i bispedømmet.

Vi trenger en person med

* Utdannelse på universitets- eller høyskolenivå

* Kunnskaper om og erfaring fra webarbeid/webpublikasjon

* God kjennskap til katolsk tro og virksomhet i Norge og internasjonalt

* Svært god beherskelse av norsk, skriftlig og muntlig

* Gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

* Gode samarbeidsevner

* Evnen til å jobbe effektivt og selvstendig

* Gode formidlingsevner

Søker må være katolikk.

Arbeidet består av informasjonsformidling internt i og eksternt om Den katolske kirke i Norge. Oppgavene er varierte, men vil hovedsakelig være rettet mot bispedømmets nettsider, www.katolsk.no, samt øvrig informasjons-/redaksjonsarbeid etter behov.

Lønn og tiltredelsesdato etter avtale.

Søknadsfrist: 1. desember 2008

Spørsmål om stillingen kan rettes til p. Arne Marco Kirsebom (e-mail: generalvikaren@okb.katolsk.no; tlf.: 23 21 95 00).

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (31. oktober 2008)

av Webmaster publisert 31.10.2008, sist endret 31.10.2008 - 13:52