Pontifikalmesse 26. januar i anledning åpning av St. Eystein presteseminar

 Se også:

På festen for Den hellige Eystein den 26. januar, vil også den offisielle åpningen av St. Eystein presteseminar finne sted. Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo feirer i denne anledning pontifikalmesse i St. Olav domkirke kl. 18.00, og alle er hjertelig velkommen.

Det var i februar 2006 at biskop Eidsvig vedtok å opprette et eget presteseminar i Oslo katolske bispedømme, med virkning fra 1. mars samme år. I opprettelsesdekretet het det:

Allerede i 1953, ved omgjøringen av Det apostoliske vikariat for Oslo til ordinært bispedømme, fremholdt pave Pius XII i konstitusjonen "Faustum profecto" av 29. juni 1953 at han ville at et seminar for prestestudenter ble dannet så snart som mulig. Med grunnlag i blant annet den tilskyndelse konstitusjonen gir og de oppfordringer og retningslinjer som følger av kanonisk rett, beslutter jeg med virkning fra 1. mars 2006 å etablere et eget seminar i bispedømmet for utdannelse av prester. Seminaret skal inntil videre ha tilhold i Bispegården, Akersveien 5, i Oslo.

I januar 2007 kjøpte bispedømmet Akersveien 6 fra St. Josephsøstrene, og før jul 2008 kunne prestestudentene flytte inn i nyrenoverte lokaler i bygningens bakerste del.

OKB har i dag ni prestestudenter, hvorav fire har flyttet inn i St. Eystein og studerer ved Det teologiske Menighetsfakultet, som i samarbeid med bispedømmet har tilrettelagt et studieopplegg. Tre fortsetter sine studier i London med bosted i Allen Hall. En av seminaristene har et års forberedende studieopphold hos benediktinerne i Downside Abbey, England, og en er i ferd med å avslutte en teologisk grad i Polen.

Velkommen til åpningsmesse i St. Olav domkirke 26. januar 2009 kl. 18.00!

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (6. januar 2009)

av Webmaster publisert 06.01.2009, sist endret 06.01.2009 - 13:42