Økumenisk gudstjeneste for fred på Gaza - 7. januar kl. 16.30

St. Olav domkirkemenighet arrangerer den 7. januar økumenisk gudstjeneste for fred, i samarbeid med Oslo domkirkemenighet (Dnk), Norges Kristne Råd, Caritas Norge og Kirkens Nødhjelp. Gudstjenesten finner sted i St. Olav domkirke kl. 16.30. Generalvikar Arne Marco Kirsebom SS.CC. leder gudstjenesten, som får form av en vesper, biskop Ole Christian Kvarme (Dnk) taler, og det blir deltagelse fra flere organisasjoner og kirkesamfunn.

- For oss kaller situasjonen på bønn i fellesskap om at den humanitære katastrofen som nå utvikler seg må stanses. Appellen går til alle parter i denne konflikten; Her må mennesker bruke alle sine ressurser på å skape en rettferdig fred. Krig skaper hat – ikke sikkerhet.

P. Arne Marco Kirsebom SS.CC.
Generalvikar Oslo katolske bispedømme

- Vi vil gjerne følge oppfordringen fra kirkeledere i Jerusalem om bønn for befolkningen i og omkring Gazastripen.

Biskop Ole Chr. M Kvarme
Oslo bispedømme

- Nå er det viktig å smi sverdene om til plogjern. Her er det snakk om å bringe inn mat og medisiner til sivilbefolkningen på Gazastripen. Det er det bred kristen enighet om.

Ørnulf Steen
Generalsekretær i Norges Kristne Råd

VELKOMMEN TIL BØNN FOR FRED!

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (6. januar 2009)

av Webmaster publisert 06.01.2009, sist endret 06.01.2009 - 15:33