Bønneuken for kristen enhet 2009 - 18. - 25. januar

"Økumenikk er ikke et valg, men en hellig forpliktelse," uttalte kardinal Walter Kasper under sitt nylige Norges-besøk. Bønneuken for kristen enhet, som vi straks begynner, er med andre ord et viktig anliggende også for katolikker. Tema i år er hentet fra Esekiel 37,17:

"Så de blir til ett i din hånd".

Ressursmateriell for bruk i menigheter, grupper eller privat kan lastes ned fra Norges Kristne Råds hjemmeside.

I Oslo og omegn vil blant annet de følgende arrangementer finne sted:

Søndag 18. januar kl. 11 innbyr Bønn for Oslo og Bønneuken til en fellesgudstjeneste i Trefoldighetskirken i Oslo.

Onsdag 21. januar kl. 19 er det økumenisk kveldsgudstjeneste i Lunden kloster.

Søndag 25. januar kl. 19 er det økumenisk gudstjeneste i Mariakirken på Stabekk, i samarbeid med Haslum- og Østerås menighet. Etterpå kirkekaffe og kåseri ved professor Bernt Oftestad om "Paulus´ liv og etterliv" - i forbindelse med markeringen av paulusåret.

Søndag 25. januar kl. 19.00 er det også økumenisk gudstjenesten i Trefoldighetskirken.

For lokale arrangementer rundt om i landet, vises det til dagsaviser og menighetskunngjøringer.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (13. januar 2009)

av Webmaster publisert 13.01.2009, sist endret 13.01.2009 - 12:58