Biskop Eidsvig besøker Sandefjord i forbindelse med overtagelsen av Metodistkirken

Den tidligere Metodistkirken i Sandefjord

 Se også:

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo besøker lørdag den 17. januar Sandefjord, i forbindelse med at Oslo katolske bispedømme den 12. desember overtok Metodistkirken i byen. Messen den 17. januar kl. 12.00 blir den første etter overtagelsen, og den store begivenheten feires ved at messen feires av biskopen. Etter messen er det fest i menighetssalen.

Sandefjord er en av Norges hurtigst voksende byer, og i mange år var det på tale å få en kirke eller kapell i byen; ikke minst har vietnamesiske flyktninger fra -70 og -80-årene som er bosatt der, hatt dette som en drøm. Denne ble realisert da Metodistkirken i Sandefjord i oktober vedtok å selge sin kirke i sentrum til Den katolske kirke. Katolikkene i Sandefjord har leiet kirken til messer i over ett år, og samarbeidet med metodistene har vært svært hyggelig. Det var derfor glede på begge sider da salget ble offentliggjort i høst.

Kirken kan brukes som den er, men det må foretas en ajourføring, og "menigheten" (Sandefjord er fortsatt en del av St. Olav menighet, Tønsberg) vil stå overfor betydelige utfordringer i årene som kommer. Sandefjord kommune har vedtatt en bevaringsplakat for bygningen, og det gir istandsetting en ekstra dimensjon og utfordring.

Kirken er bygget omkring 1918 i jugendstil og har en grunnflate på 235m². Med noe endringer vil selve kirkerommet kunne gi 140-150 sitteplasser. I underetasjen er det menighetssal, og hele tomten er på 652m². Inklusive naturlig oppland for Sandefjord, er det omkring 500 registrerte katolikker som sogner til kirken. I tillegg kommer et formodentlig betydelig antall ikke-registrerte, særlig polakker.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (15. januar 2009)

av Webmaster publisert 15.01.2009, sist endret 15.01.2009 - 15:09