Tridentinsk messefeiring i Oslo

 Se også:

Fra februar 2009 inviterer St. Olav menighet i Oslo til messefeiring med tridentinsk ritus i St. Joseph kirke, ca. en gang per måned. Messen etter 1962-missalet feires normalt på søndager kl. 18.30 – se messeoversikten for detaljer. Celebrant er p. Reidar Voith fra Vår Frue menighet i Porsgrunn. Etter messen er det kirkekaffe.

Det blir også messe etter tridentinsk ritus søndag den 18. januar 2009. Denne feires imidlertid i kapellet på Katarinahjemmet kl. 19.00.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (15. januar 2009)

av Webmaster publisert 24.06.2009, sist endret 24.06.2009 - 15:31