Klart for seks nye hellige og fem nye salige

Vatikanet (KI/VIS) - I november/desember 2008 og januar 2009 har pave Benedikt XVI signert dekreter som baner veien for seks nye helligkåringer og fem nye saligkåringer. I tillegg har ti kandidater fått sine «heroiske dyder» anerkjent og dermed fått tittelen Venerabilis, «Ærverdige».

Paven mottok den 6. desember 2008 erkebiskop Angelo Amato SDB, prefekt for Helligkåringskongregasjonen, i audiens og ga kongregasjonen autorisasjon til å promulgere dekreter som anerkjenner mirakler på forbønn av seks salige, noe som åpner veien for deres snarlige helligkåring. De seks er:

 • Den salige Sigmund Felix Felinski (1822-95), polsk erkebiskop av Warszawa og grunnlegger av kongregasjonen «Fransiskanske søstre av Marias familie» (Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi - RM), saligkåret den 18. august 2002.
 • Den salige Archangelus Tadini (1846-1912), italiensk sekularprest og grunnlegger av kongregasjonen Suore operaie della Santa Casa di Nazareth, «Arbeidersøstre av Det hellige hus i Nasaret» (Congregatio Sororum Operariarum a S. Domo Nazaretana - OpSDN), saligkåret den 3. oktober 1999.
 • Den salige Frans Coll Guitart OP (1812-75), spansk dominikanerpater og grunnlegger av kongregasjonen «Dominikanerinnene av Bebudelsen» (Religiosas Dominicas de la Anunciata - DA), som en gren av dominikanernes tredjeorden, saligkåret den 29. april 1979.
 • Den salige Rafael Arnáiz Barón OCSO (1911-38), spansk trappistoblat, saligkåret den 27. september 1992. Det finnes en relikvie av ham i alteret i Tautra Mariakloster.
 • Den salige Johanna Jugan PSDP (1792-1879), fransk grunnlegger av kongregasjonen «De fattiges små søstre» (Petites Soeurs des Pauvres - PSDP), saligkåret den 3. oktober 1982.
 • Den salige Katarina Volpicelli (1839-1894), italiensk grunnlegger av instituttet «Tjenerinner av Jesu hellige Hjerte», Ancelle del Sacro Cuore de Gesù, saligkåret den 29. april 2001.

Paven mottok den 17. januar 2009 erkebiskop Angelo Amato SDB i audiens og ga kongregasjonen autorisasjon til å promulgere dekreter som anerkjenner mirakler på forbønn av fem ærverdige, noe som åpner veien for deres snarlige saligkåring. De fem er:

 • Den ærverdige Cyriacus Maria Sancha y Hervás (1833-1909) (sp: Ciriaco), spansk erkebiskop av Toledo og kardinal, grunnlegger av instituttet «Søstre av Barmhjertigheten av kardinal Sancha».
 • Den ærverdige Karl Gnocchi (1902-56) (it: Carlo), italiensk sekularprest og grunnlegger av Opera Pro Iuventute.
 • Den ærverdige Bernhard Frans de Hoyos SJ (1711-35) (sp: Bernardo Francisco), spansk jesuittpater.
 • Den ærverdige Rafael Rafiringa FSC (1856-1919) (født Ludvig), madagassisk legbror i kongregasjonen «Brødre av de kristne skoler» (Institutum Fratrum Scolarum Christianorum - FSC), som i USA kalles «Kristne brødre» mens de i resten av verden er kjent som «De la Salle-brødre».
 • Den ærverdige Eustachius Kugler (1867-1946) (født Josef), tysk legbror i hospitalsordenen «Barmhjertige brødre av St. Johannes av Gud» (Ordo Hospitalarius Sancti Joannis de Deo - OH) eller (Ordo Sancti Joannis a Deo - OSJ(d)D).

I tillegg har ti kandidater fått sine «heroiske dyder» anerkjent og dermed fått tittelen Venerabilis, «Ærverdige»:

 • Guds tjenerinne Maria Troncatti FMA (1883-1969), italiensk ordenssøster i kongregasjonen «Døtre av Maria, De kristnes hjelp» (Don Bosco-søstre eller Salesianerinner) (FMA), ærverdig den 8. november 2008.
 • Guds tjener Hyacint Bianchi (1835-1914) (it: Giacinto), italiensk sekularprest og grunnlegger av instituttet «Misjonsdøtre av Maria», ærverdig den 6. desember 2008.
 • Guds tjener Andreas van der Boer CMM (1841-1917) (født Jan), nederlandsk legbror i kongregasjonen «Brødre av Vår Frue, barmhjertighetens mor» eller Tilburg-brødrene (CMM), ærverdig den 6. desember 2008.
 • Guds tjenerinne Libânia do Carmo Galvão Mexia de Moura Telles de Albuquerque (1843-99) (Ordensnavn Maria Klara av Jesusbarnet), portugisisk grunnlegger av kongregasjonen «Fransiskanske hospitalssøstre av Den uplettede unnfangelse», ærverdig den 6. desember 2008.
 • Guds tjener Josef Tous y Soler OFMCap (1811-71) (sp: José), spansk kapusinerprest og grunnlegger av kongregasjonen «Kapusinersøstre av Den gode hyrdes mor», ærverdig den 22. desember 2008.
 • Guds tjener Johannes de Palafox y Mendoza (1600-59) (sp: Juan), spansk biskop av Osma, ærverdig den 17. januar 2009.
 • Guds tjener Robert Spiske (1821-88), polsk sekularprest og grunnlegger av kongregasjonen «Søstre av St. Hedvig», ærverdig den 17. januar 2009.
 • Guds tjenerinne Karoline Beltrami (1869-1932) (it: Carolina), italiensk grunnlegger av instituttet «Immaculatinersøstre av Alessandria», ærverdig den 17. januar 2009.
 • Guds tjenerinne Maria Isabella Salvat y Romero (1926-98) (ordensnavn Maria dell'Immacolata), spansk generalsuperior for instituttet «Søstre av Korsets selskap», ærverdig den 17. januar 2009.
 • Guds tjenerinne Liberata Ferrarons y Vivés (1803-42), spansk (katalansk) legkvinne og medlem av karmelittenes tredjeorden, ærverdig den 17. januar 2009.

VIS/KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); (pe) (18. januar 2009)

av Webmaster publisert 19.01.2009, sist endret 19.01.2009 - 00:00