Kommuniké fra katolske biskoper i Europa og Nord-Amerika om volden i Det hellige land

Samarbeidsrådet for Bispekonferanser til støtte for Kirken i Det hellige land var fra 11. til 16. januar samlet i Det hellige land for å vise sin solidaritet med den lokale Kirke og gi støtte og oppmuntring til israelske og palestinske lederes fredsarbeid. Biskopene fikk under oppholdet blant annet anledning til samtaler med Israels satsminister Ehud Olmert og innenriksminister Meir Sheetrit i Jerusalem, og Palestinas president Mahmoud Abbas og statsminister Salem Fayed i Ramallah. I alle samtalene ba biskopene om arbeid for en rettferdig fred.

Samarbeidsrådet publiserte den 15. januar den følgende uttalelse, blant annet underskrevet av biskop Pierre Bürcher av Reykjavik, på vegne av Den nordiske bispekonferanse:

STANS VOLDEN, START FREDSBYGGING!

KOMMUNIKÉ FRA SAMARBEIDSRÅDET FOR BISPEKONFERANSER TIL STØTTE FOR KIRKEN I DET HELLIGE LAND

15. januar 2009

Bethlehem - Jerusalem

Stans volden! Stans drapene! Start fredsbygging!

Igjen og igjen hørte vi disse ropene under Samarbeidsrådet for Bispekonferanser til støtte for Kirken i Det hellige lands niende besøk til Moderkirken i Jerusalem, i dette splittede og lidende landet. Volden i Gaza var i alles oppmerksomhet og på alles lepper. Fra Gazas menighetsprest, p. Manawel Musallam, fikk vi driekte informasjon om den menneskelige tragedien.

Det blir aldri fred dersom mennesker ikke tror på fred. Det blir ingen sikkerhet dersom det ikke er sikkerhet for alle. Det blir ingen rettferdighet medmindre det er rettferdighet for alle i dette landet. Troen gir oss håp om at rettferdighet, fred og tilgivelse er mulig - en overbevisning som deles også av våre verter; Hans Hellighet Fouad Twal og Foreningen av katolske ordinarier i Det hellige land.

Vi er prester, ikke politiske ledere, men den religiøse stemme er vital i arbeidet for fred. Den realitet at ethvert menneske er skapt i Guds bilde, krever verdighet for alle. Budskapet fra Fredsfyrsten, han som ble født i dette landet, minner oss på at fred er mulig. "Det folk som vandrer i mørket, får se et stort lys" (Jes 9,2). Denne tids mørke vil bane vei for lyset.

Til ledere for verdenssamfunnet, ønsker vi å si: Arbeid sammen med israelerne og palestinerne for å stanse volden i Gaza og gi den sårt tiltrengte humanitære bistand. Men ikke stans med det. Med én røst, press israelere og palestinere til å bygge en rettferdig fred med sikkerhet for Israel og en livskraftig stat for palestinerne.

Til Guds folk i våre land, sier vi: Intensiver deres bønner for Moderkirkens velferd og for fred i Jerusalem. Vær ikke redde. Kom som pilegrimer til Det hellige land og møt de levende kristne fellesskap der. Foren dere med oss i det vi bestreber oss på å overtale myndigheter til å gi israelsk-palestinsk fred høy prioritet. Støtt konkrete prosjekter og partnerskap med de lokale kristne fellesskap som kjemper for overlevelse.

Til de kristne i Moderkirken i Det hellige land, sier vi: I dere ser vi Kristi lidende ansikt, ham som mistet alt for vår skyld. Dere er ikke alene. Vi er én familie, et verdensomspennende fellesskap i Kristus. Vi hører deres rop mens dere lider sammen med deres brødre og søstre i en større sammenheng. Vi forsikrer dere om vår kjærlighet, våre bønner og fortsatte solidaritet. Vi ber om deres forbønn.

Underskrivere:

Biskop Peter Bürcher

Biskop av Reykjavik, Den nordiske bispekonferanse

Biskop Michel Dubost

Biskop av Evry, Den franske bispekonferanse

Biskop Raymond Field

Hjelpebiskop av Dublin, Den irske kommisjon for rettferdighet og sosiale anliggender, Den irkse bispekonferanse

Erkebiskop Patrick Kelly

Erkebiskop av Liverpool, visepresident for Den katolske bispekonferanse for England og Wales

Biskop William Kenney CP

Hjelpebiskop av Birmingham, Den katolske bispekonferanse for England og Wales, representant for Kommisjonen for katolske bispekonferanser i EU-området

Biskop Gerald F. Kicanas

Biskop av Tucson, visepresident for Den amerikanske bispekonferanse

Erkebiskop Reinhard Marx

Erkebiskop av München og Freising, visepresident for Kommisjonen for internasjonale kirkelige anliggender, Den tyske bispekonferanse

Biskop Joan-Enric Vives Sicilia

Biskop av Urgell og medfyrste av Andorra, Den spanske bispekonferanse

Erkebiskop V. James Weisgerber

Erkebiskop av Winnipeg, president for Den kanadiske bispekonferanse

Samarbeidsrådet for Bispekonferanser til støtte for Kirken i Det hellige land representerer katolske bispekonferanser i Europa og Nord-Amerika. Rådet ble grunnlagt i Jerusalem i 1998, på forespørsel fra Den hellige stol.

Det latinske patriarkat i Jerusalem (19. januar 2009)

av Webmaster publisert 26.03.2010, sist endret 26.03.2010 - 11:52