Ressursbank for søndagsskolen

 Se også:

Ordets liturgi for barn, eller søndagsskole, er blitt en anbefalt ordning for menighetene i Oslo katolske bispedømme og Tromsø stift. Mye arbeid er blitt gjort for å legge tilrette for gjennomføring av Ordets liturgi for barn i menighetene. Blant annet har Kateketisk Senter nå lansert egne søndagsskolesider under www.katekese.no. På disse sidene presenteres de viktigste ressursene for søndagsskolen, som hjelp for dem som administrerer og leder Ordets liturgi for barn. Man finner blant annet retningslinjene for søndagsskolen, forslag til opplegg for hver søndag og for en del andre viktige dager i det liturgiske år, samt aktuelle lenker og tips.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (20. januar 2009)

av Webmaster publisert 23.01.2009, sist endret 23.01.2009 - 15:52