Familiesenteret anbefaler seminar i Sverige om Humanae Vitae

Familiesenteret i Oslo katolske bispedømme anbefaler et seminar i Sverige i april, hvor man tar for seg temaet "Humanae Vitae - hva er budskapet?"

Seminaret arrangeres av Den katolske kirke i Sveriges Komité for ekteskap og familie, i samarbeid med den katolske bevegelsen Respekt, som arbeider for å fremme menneskets ukrenkelighet fra unnfangelsen av og frem til en naturlig død.

TID: Lørdag 25. april 2009

STED: St. Franciskus menighet, Klostergatan 70 b, Jönköping

PROGRAM:

9.00 Kaffe och registrering

9.45 Messe

10.30 P. Johannes-Maria Störksen OCD: Encyklikaen Humanae Vitae - etisk analyse og sannhetenes hierarki

12.00 Lunsj

13.00 Lizzie Claesson: Naturlig familieplanlegging - hvilken plass har det i ekteskapet?

14.00 Kaffe med etterfølgende spørsmål og svar

15.30 Slutt

PÅMELDING: Innen 15. april til St. Franciskus katolska församling; tlf. +46 36 12 06 57, fax +46 39 12 28 30 eller e-post jonköping@katolskakyrkan.nu. Seminaret er gratis.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (21. januar 2009)

av Webmaster publisert 23.01.2009, sist endret 23.01.2009 - 18:57