Velkommen til feiring av ORDENSLIVETS DAG 2. februar

I 1997 utropte pave Johannes Paul II 2. februar, festen for Herrens fremstilling i tempelet ("Maria lysmesse"), som ORDENSLIVETS DAG. Hensikten med dette er å gi alle ordensfolk mulighet til i fellesskap å fornye sine løfter, men også i hele menighetens midte å rette fokus mot denne formen for kristenliv som er og har vært en så viktig del av Kirkens liv til alle tider. De siste årene har denne dagen også blitt feiret i Norge.

I forbindelse med feiringen av dagen i Oslo katolske bispedømme, inviteres alle til kallsmesse i St. Dominikus 2. februar kl. 18.30. Hovedcelebrant er biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo.

Etter messen er det kirkekaffe.

VELKOMMEN TIL FEIRING AV DET GUDVIEDE LIV!

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (29. januar 2009)

av Webmaster publisert 29.01.2009, sist endret 29.01.2009 - 17:41