P. Andreas Rupprecht utnevnt til medlem av Kommisjonen for interreligiøs dialog

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo har utnevnt p. Andreas Rupprecht SM til medlem av Kommisjonen for interreligiøs dialog.

Utnevnelsen gjelder fra 15. november 2008 og for en periode på tre år.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (2. februar 2009)

av Webmaster publisert 02.02.2009, sist endret 02.02.2009 - 12:11