Utnevnelse av kirkelige assistenter i Moss

 


Sr. Pauline Endang Sundari CB og sr. Stefani Indrawasih Gowijaya CB er av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo utnevnt til kirkelige assistenter i St. Mikaels menighet i Moss, med virkning fra 1. november 2008.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (4. februar 2009)

av Webmaster publisert 04.02.2009, sist endret 14.04.2011 - 11:10