Utnevnelse av ekstraordinære kommunionsutdelere i St. Olav, Oslo

 

Biskop Bernt Eidsvig Can. Reg. av Oslo har gjenutnevnt de følgende som ekstraordinære kommunionsutdelere i St. Olav menighet i Oslo - med virkning fra 1. desember 2008 og for en periode på tre år:

Regina Adahada, sr. Ruth Bagus CSJ, Maria Fernandes, Kjell Maudal, sr. Katarina Pajchel OP, sr. Marie Kristin Riosianu CSJ, sr. Beate Rupp CSJ, sr. Ane-Elisabet Røer OP, Tove Terjesen, Joey De Claro, Leonie Gelacio, Phil Ponce Llanos, Ben Naceno, Bobby Naceno og Susan Romero.

De følgende utnevnes som ekstraordinære kommunionsutdelere i St. Olav menighet, fra samme dato og for samme periode:

Sr. Agathe Liebrand CSJ, Ole Martin Stamnestrø, Elena Arcaya, Yolanda De Claro, Ronie Estupin, Rogelio A. Gelacio og Titus Tenga.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (4. februar 2009)

av Webmaster publisert 04.02.2009, sist endret 02.02.2011 - 17:34