Frist for opptak til St. Eystein presteseminar 20. april

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo meddeler at frist for opptak til St. Eystein presteseminar er 20. april for det akademiske år 2009-2010.

Eventuelle kandidater (ca. 20-35 år) kan melde seg til seminarets rektor, p. Carlo Borromeo Le Hong Phuc, Akersveien 5, 0177 Oslo (fax: 23 21 95 01; e-post: carlo.hong.phuc@katolsk.no) - med kopi av dåpsattest og referanse til to prester og eventuelt andre relevante personer.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (4. februar 2009)

av Webmaster publisert 04.02.2009, sist endret 04.02.2009 - 13:30