Prester blir værende i konfliktsonen sammen med sivile.

22 prester og 27 ordenssøstre opererer i det nordlige distriktet hvor krigen utkjempes. Forsvarsdepartementet ber om evakuering og sier at de ikke kan garantere for sikkerheten til de sivile som oppholder seg i kampsonene. Myndighetene avviser samtidig amerikanske og britiske forslag om forhandlinger med LTTE (De Tamilske Tigre).

"De katolske prestene blir værende sammen med folket, de vil aldri forlate dem". Dette er erkebiskop Mario Zenari, den apostoliske nuntius til Sri Lanka, sitt svar på oppfordringen fra President Mahinda Rajapaksa. Presidenten ønsker å evakuere prester og ordensfolk fra kampområdene over til den regjeringskontrollerte buffersonen.

I kampområdene mellom Sri Lankas regjeringshær og LTTE (De Tamilske Tigre), befinner det seg 22 prester og 27 ordenssøstre, hovedsakelig fra de nordlige bispedømmer, som tar seg av flyktninger fra Vanni-regionen.

Som en solidaritetsgest ovenfor geistlige og troende besøkte nuntius den 5. februar bispedømmet Jaffna. Her har legfolk og geistlige i flere dager sultestreiket og bedt for krigens ofre og fred i landet.

Forsvarsdepartementet i Colombo har oppfordret befolkningen om å forflytte seg til det regjeringskontrollerte området, og uttaler at sikkerheten til sivile som blir værende sammen med soldater fra LTTE ikke kan garanteres.

Både Røde Kors og andre humanitære organisasjoner, blant annet Caritas, beklager sterkt de økende sivile tapstall. Samtidig fortsetter regjeringen å nekte pressen innreise til konfliktsonen.

I følge regjeringshæren er områdene kontrollerte av LTTE nå sterkt reduserte. Regjeringen har samtidig avvist amerikanske og britiske forhandlingsforslag og krever LTTEs "betingelsesløse overgivelse".

Samtidig melder flere media, blant annet NRK, at flere tusen sivile har rømt sørover, bort fra konfliktområdet.

AsiaNews (5. februar 2009)

av Webmaster publisert 09.02.2009, sist endret 09.02.2009 - 11:13