Gjenoppdag skriftemålet!

Pave Benedikt XVI

Kaller det tilgivelsens sakrament.

Synden er det som skaper avstand mellom den troende og Gud, og det er botens sakrament som igjen fører de to sammen, sier Benedikt XVI. I forbindelse med søndagens Angelus på Petersplassen, reflekterte paven over Markusevangeliets historie om helbredelsen av den spedalske.

I evangeliet går den spedalske "ned på sine knær og sier: `Om du vil, kan du gjøre meg ren!´. Jesus, som ble rørt av dette, strekker ut sin hånd, rører ved han, og sier: `Jeg vil, bli ren!´. I følge den gamle Jødiske lov var spedalskhet ikke bare betraktet som en sykdom, men den mest graverende formen for `urenhet´".

Paven fortsatte med å si at "spedalskhet dermed utgjorde en slags religiøs og personlig død, og dens helbredelse en slags oppstandelse. Vi kan i spedalskheten se et symbol på synd, hjertets urenhet som fjerner oss fra Gud. I praksis er det ikke den fysiske sykdom som adskiller oss fra Ham, slik de gamle normer hevdet, men synden, den spirituelle og moralske ondskap".

"Syndene vi begår fjerner oss fra Gud, og hvis ikke de ydmykt bekjennes tillitsfullt til den guddommelige nåde, vil de til slutt føre med seg sjelens død. Dette mirakelet har derfor en kraftig symbolsk verdi".

"Botens sakrament rengjør oss gjennom Kristi korsfestelse og død, ved hans uendelige nåde, og gjenoppretter vårt felleskap med den himmelske Fader og våre brødre, og gir oss sin gave av kjærlighet, glede og fred".

"Kjære brødre og søstre, la oss påkalle Jomfru Maria, som Gud bevarte fra enhver synd, at hun hjelper oss å unngå synden og til assistanse i botens sakrament, tilgivelsens sakrament, hvis verdi og betydning for vårt kristne liv må gjenoppdages", avsluttet paven.

ZEN - Zenit (15. februar 2009)

av Webmaster publisert 16.02.2009, sist endret 16.02.2009 - 13:35