Patriark Kirill oppfordrer til samarbeid mellom kristne

 Se også:

Patriarken med hilsen til Benedikt XVI

Å bære vitnesbyrd om Kristus og evangeliets budskap er en grunnleggende plikt for kristne, og spesielt deres ledere. Dette skrev patriark Kirill i sin hilsen til Benedikt XVI, hvor han samtidig takket paven for sine gratulasjoner i forbindelse med valget av patriark for Den russisk-ortodokse kirke.

Patriarken forklarte i sin hilsen at "blant de mange forpliktelsene til ledelsen i Den russisk-ortodokse kirke, er den grunnleggende nødvendighet å bære vitne til og bekrefte verdien av Evangeliet om Kristus i det moderne samfunn". Kirill sier han er overbevist om at dette skal bidra til "dialog og samarbeid mellom alle de som kaller seg kristne".

Patriarken forsikret paven at Den russisk-ortodokse kirke "vil fortsette å være åpen for samarbeid med de som følger Vår Herre Jesus Kristus, og opprettholder det tradisjonelle syn på budskapets innhold som kristne bærer vitnesbyrd om i den moderne verden. Blant samarbeidspartnerne på dette området har Den katolske kirke av Roma en spesiell plass".

"Jeg har et oppriktig ønske om en fruktbar utvikling i forholdet mellom våre kirker", la Kirill til. Han ønsket også pave Benedikt XVI "fred, helse og Guds hjelp i sitt arbeid", og signerte sin hilsen "med hengivenhet i Herren".

Kirill møtte pave Benedikt XVI for første gang kort tid etter pavens innsettelse i april 2005, da som metropolitt og leder for Moskva-patriarkatets avdeling for økumeniske anliggender. De møttes også i mai 2006, og desember 2007.

Kirill ble den 27. januar valgt til patriark av Den russisk-ortodokse kirke, og innsatt 1. februar.

ZEN - Zenit (13. februar 2009)

av Webmaster publisert 17.02.2009, sist endret 17.02.2009 - 11:06