Timothy Dolan ny erkebiskop av New York

Erkebiskop Timothy Dolan

Washington-Vatikanet, 23.2.09 (KAP/KI) - Pave Benedikt XVI utnevnte mandag den 23. februar 2009 den nåværende erkebiskopen av Milwaukee, Timothy Michael Dolan, til ny erkebiskop av New York. Han etterfølger kardinal Edward Egan, etter at paven innvilget hans avskjedssøknad etter at han for lengst har nådd pensjonsalderen, nesten 77 år gammel. Egan har vært erkebiskop av New York siden 2000 og er den første erkebiskop av New York som blir pensjonist - alle hans forgjengere i erkebispedømmets 200 år lange historie har dødd i embetet.

Den nye erkebiskopen av New York ble født den 6. februar 1950 i Saint Louis i Missouri i USA. Han fikk sin presteutdannelse først ved Saint Louis Preparatory Seminary South i Shrewsbury i Missouri og deretter ved Cardinal Glennon College i Saint Louis, hvor han tok en bachelorgrad. Han ble sendt til Roma og North American College og tok en lisensiatgrad i teologi ved det pavelige dominikaneruniversitetet Angelicum. Han ble presteviet den 19. juni 1976 i Saint Louis, og deretter virket han som kapellan ved menigheten Immaculata i Richmond Heights.

I 1979 begynte han på sine doktorgradsstudier i amerikansk kirkehistorie ved Catholic University of America i Washington DC med en avhandling om erkebiskop Edwin O'Hara. Etter fire års menighetsarbeid i Saint Louis (1983-87) var han i fem år sekretær ved det apostoliske nuntiatur i Washington DC (1987-92). Deretter var han viserektor ved Kenrick-Glennon Seminary i Saint Louis (1992-94) og samtidig spiritual og dosent i kirkehistorie, ved siden av en stilling som teologiprofessor ved Saint Louis University. I 1994 ble han utnevnt til rektor ved North American College i Roma og til monsignore. I Roma var han også gjesteprofessor i kirkehistorie ved det pavelige universitetet Gregoriana og fakultetsmedlem ved avdelingen for økumenisk teologi ved Angelicum.

Den 19. juni 2001 utnevnte pave Johannes Paul II (1978-2005) ham til hjelpebiskop i Saint Louis og titularbiskop av Natchez, og han ble bispeviet den 15. august 2001. Men allerede ett år senere, den 25. juni 2002, utnevnte paven ham til ny erkebiskop av Milwaukee i delstaten Wisconsin etter erkebiskop Rembert Weakland OSB, som gikk av i mai etter å ha oppnådd aldersgrensen på 75 år, men som fikk sin avgang dramatisk fremskyndet da det ble avslørt at han hadde betalt 450.000 $ til en tidligere teologistudent tyve år tidligere for å hindre at historien om deres kortvarige forhold ble kjent.

I kirkelige kretser regnes Dolan som konservativ, men samtidig dialogorientert og svært omgjengelig. Han er etterkommer etter irske innvandrere og har så langt aldri bodd i New York. Selv om han ikke snakker spansk - morsmålet til rundt en tredjedel av de 2 ½ millioner katolikker i New York - viste han seg allerede i Milwaukee åpen for interessene til de spansktalende katolikkene.

Kardinal Egan har ledet erkebispedømmet New York i ni år. Et hovedpunkt i hans embetstid har vært konsolideringen av økonomien. Gjennom harde sparetiltak har han ifølge New York Times, til tross for økonomisk turbulens på grunn av misbruksskandalen, klart å dekke et underskudd på 48 millioner dollar i erkebispedømmets økonomi. Kritikere kaller Egans ledelsesstil for autoritær.

Erkebispedømmet New York melder at Dolan vil bli innsatt i sitt nye embete den 15. april i St. Patrick's Cathedral i New York. New York er det nest største erkebispedømmet i USA etter Los Angeles. Da han ble utnevnt til erkebiskop av Milwaukee i 2002, het det at «observatører går ut fra at erkebiskop-elekt Dolan i neste omgang kan få en kardinalhatt». Det har ikke skjedd så langt, men han vil garantert få en rød hatt i det neste konsistoriet.

Kathpress/KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); (pe) (23. februar 2009)

av Webmaster publisert 23.02.2009, sist endret 23.02.2009 - 23:17