Felleskirkelig gregoriansk seminar 13. - 14. mars i St. Birgitta, Fredrikstad

Det arrangeres felleskirkelig gregoriansk seminar i St. Birgitta kirke, Fredrikstad, 13. - 14. mars 2009. Seminaret er åpent for alle.

Instruktører: Komponist og gregoriansk korleder Henrik Ødegaard fra Den norske kirke og dominikanerpater Arnfinn Haram

Arrangører: Domkantor Tore-Erik Mohn fra Fredrikstad Domkirke (DNK) i samarbeid med kirkekoret i St. Birgitta katolske kirke

Seminaret starter fredag kl. 14.00 og avslutter med vesper lørdag kveld. Målet er at vi i løpet av disse to dagene skal synge flere av døgnets tidebønner. Det synges på latin, legges vekt på sangteknikk, god formidling av budskapet og forståelse av tekstens rytme.

Enkel servering underveis i kurset. Deltageravgift.

Påmelding: Liv Auberg Czynski, tlf. 69 31 92 47, eller Turid Synøve Nilsen, tlf. 99 35 77 51.

På vegne av St. Birgitta kirkekor i Fredrikstad

Liv Auberg Czynski

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (24. februar 2009)

av Webmaster publisert 24.02.2009, sist endret 24.02.2009 - 11:31