Kirkens statistiske årbok for 2009 - antallet prester øker

Takket være økninger i prestekall i Afrika og Asia økte antallet katolske prester fra 405 178 i 2000 til 408 024 i 2007. Antallet prester i Afrika øker med 27.6%, og i Asia 21%.

Dette viser i følge rapporten en "kontinuerlig utvikling med moderat vekst i antall prester i verden som startet i år 2000, etter over to tiår med skuffende resultater".

Antallet biskoper økte fra 4898 i 2006 til 4946 i 2007.

Antall katolikker i verden økte fra rundt 1,131 millioner i 2006, til litt under 1,147 millioner i 2007, altså rundt 17,3% av verdens befolkning.

VIS - Vatican Information Service (2. mars 2009)

av Webmaster publisert 02.03.2009, sist endret 02.03.2009 - 15:32