Hvordan stoppe den kristne utvandring fra Midtøsten?

Biskoper fra Irak, Iran og Tyrkia var tidligere i år i Roma for å rapportere til Den hellige far om tilstanden i sine bispedømmer. I sin samtale med biskopene oppfordret Pave Benedikt XVI den stadig synkende arabisk-kristne minoritet å være tålmodige i sin overlevelseskamp, og til å bevare sin religiøse og kulturelle identitet.

Den kristne utvandringen fra regionen har de siste år blitt så omfattende at irakiske biskoper oppfordret Paven til innkalling av en regional synode for å takle problemet.

I februar ble det avholdt konferanser i Detroit, Libanon og Roma for å øke fokuset på de kristnes viktige rolle i land med muslimsk dominans.

Konferansen i Roma samlet kristne og muslimske akademiske og religiøse ledere fra Midtøsten, for å diskutere verdien av de kristne kirkers bidrag til de arabiske land.

Kristne tilhører ikke Midtøsten kun i egenskap av sin tilstedeværelse siden Jesu tid, eller ved deres juridiske borgerskap i arabiske land. Mange deltakere presiserte viktigheten av fortsatt kristen tilstedeværelse med at kristne har en unik kultur og et tankesett som kan bidra til å bygge mer fredelige og demokratiske nasjoner i regionen.

Andre deltagere mente at den kristne tilstedeværelse i Midtøsten kan hjelpe moderate muslimer til å stå i mot den stigende bølge av islamsk fundamentalisme.

Mohammed Sammak, politisk rådgiver til Libanons Mufti, uttalte: "Jo færre kristne som er til stede, jo mer vil (islamsk) fundamentalisme øke. Den fyller tomrommet og får med dette en fordel. Det er derfor jeg som muslim, er mot at kristne emigrerer".

Manglende kristen tilstedeværelse i Midtøsten vil være som "å trekke ut tråder fra et klede, slik at hele kledet mister sin sosiale fabrikasjon, oppløses og dør", kommenterte Sammak.

"Det er en feil å hjelpe kristne til å forlate sine respektive land gjennom enklere visumregler og andre ordninger", la han til. Når myndighetene legger til rette for enklere kristen utvandring, er de uvitende medansvarlige til elimineringen av kristne fra Midtøsten, ved å ta del i en "konspirasjon av god tro", la han til.

Hvis land med muslimske flertall ikke gjør noe for å beskytte og oppmuntre de kristne minoriteter til å bli værende, sa Sammak, er det fare for at amerikanske og europeiske land vil tro at Islam ikke aksepterer og respekterer kristendommen.

Når folk i utlandet ser at muslimer ikke er i stand til å leve med kristne selv når de deler samme kultur, språk og nasjonalitet, vil de spørre seg "hvordan kan vi europeere da leve sammen med muslimer?".

Økt spenning og restriksjoner mot muslimer som bor i eller emigrerer til Europa vil dermed øke, samtidig som spenninger og vold mot kristne fortsetter i Midtøsten og omvendt, avsluttet Sammak.

Bagdads latinske erkebiskop Jean Benjamin Sleiman uttalte at kristne med sitt nærvær bidrar til bevaring av en fredelig sameksistens i et religiøst og etnisk sammensatt samfunn.

Kristne har en unik kultur som viser "viljen til å megle og stå imellom", og på bakgrunn av dette kan "utrette mye siden oppbyggingen av et krigsherjet land først og fremst må forholde seg til sjeler, kulturen og mentaliteten", uttalte Sleiman til Vatikanradioen den 23. februar.

Mange av konferansens deltakere var forøvrig enige om at store deler av den kristne utvandringen fra Midtøsten har økonomiske og politiske årsaker, ikke kun religiøse.

Dr. Bernard Sabella, et katolsk medlem av Det palestinske parlamentet og tidligere professor i sosiologi ved Betlehem Universitet på Vestbredden, sa at den kristne utvandring "er relatert til det globale marked. Derfor, hvis unge palestinere, kristen eller muslimsk, får jobbmuligheter i USA eller Dubai, da vil de reise".

Tarek Mitri, Libanons kulturminister, kommenterte at kristne er "ofre for sin gode utdannelse", da de er bedre rustet til å kunne velge og å kunne tilby sine familier et bedre liv ved å emigrere.

En betydelig masseutvandring begynte allerede på 1900-tallet, sa Mitrik, noe som allerede var synlig i 1964 ved Pave Paul VIs besøk i Det hellige land. Mitri sa også at de kristnes kulturelle og økonomiske bidrag alltid har overgått deres faktiske innbyggertall.

Dette poenget ble støttet av Mohammed Sammak, som mente at ved å miste den kristne befolkning, mister man også deres kulturelle, vitenskapelige og pedagogiske ressurser som de tilbyr regionen.

Erkebiskop Sleiman fortalte tilstedeværende journalister at mens økonomiske og politiske problemer er betydelige årsaker til utvandringen, forlater kristne land som Irak og De palestinske selvstyreområdene grunnet "frykten for islamsk fundamentalisme og juridisk diskriminering" i en islamsk republikk eller Sharia, den religiøst baserte loven i Islam.

Sleiman presiserte at det internasjonale samfunn kan bidra til Iraks freds- og demokratiprosess, blant annet ved å skape grobunn for en økt forståelse av den legitime staten og dets lover som garantist for innbyggernes rettferdighet og likebehandling.

Den libanesiskfødte erkebiskopen av Bagdad mener det fortsatt er mulig for det stadig synkende kristne mindretall å spille en viktig rolle i gjenoppbyggingen av landet. "Men det er viktig at Kirken selv er overbevist om dets rolle. Jeg er ikke lenger sikker på om kristne selv mener de har denne rollen når jeg ser på den fortsatte emigeringen", la han til.

Den syrisk-ortodokse metropolitt av Aleppo, Gregorios Yohanna Ibrahim, appellerte til muslimske land og myndigheter om å "beskytte de kristne. Det er opp til dere. Vi tror ikke at vår sikkerhet kan komme utenfra".

CNS - Catholic News Service (27. februar 2009)

av Webmaster publisert 06.03.2009, sist endret 06.03.2009 - 11:39