Katolsk forum inviterer til foredrag om kristen enhet

"Kristen enhet - muligheter og hindringer" - ved pater Arnfinn Haram

Tid: Mandag 30 mars kl. 19.00

Sted: Solvangkirken, Wergelands vei 7

Kveldens tema vil dreie seg om splittelsen mellom de ulike kirkesamfunn sett i historiens lys og dagens situasjon. Foredragsholderen vil gå spesielt inn på det store skillet som oppsto mellom øst og vest (Bysants og Roma), og bruddet mellom Martin Luther og Den katolske kirke. Hvordan har forholdet mellom kirkene utviklet seg? Hvordan er situasjonen idag? Er det mulig å forestille seg en kristen enhet? Hviken form kan vi eventuelt tenke oss denne vil ha. Pateren vil ha et sideblikk til utviklingen i vårt eget land.

Pater Arnfinn Haram er cand. theol fra Menighetsfakultete. Han har gjennomført katolske studier i Frankrike, og siden ved Angelicum-universitetet i Roma, hvor han har tatt lisensiatgrad i katolsk teologi. Pater Haram er tilknyttet St. Dominikus kloster i Oslo, og har også en egen blogg.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (16. mars 2009)

av Webmaster publisert 16.03.2009, sist endret 16.03.2009 - 11:27