Fru Dorothea Olbrich 80 år

(Klikk på bildene for stor versjon)
Jubilanten med roser fra SKON
Jubilanten med p. Pollestad
Mange var møtt frem til feiringen

Den 26. februar 2009 feiret den forhenværende leder for Ansgar-Werk i Osnabrück, fru Dorothea Olbrich, sin 80-årsdag. Ansgar-Werkene er svært viktige støtter for Den katolske kirke i Norden, og Dorothea Olbrichs innsats her har vært formidabel.

Dagen ble feiret med mottagelser hele dagen, bare avbrutt av en høytidelig festmiddag for de aller nærmeste. Biskop Bode av Osnabrück konselebrerte messen i katedralen i Osnabrück sammen med de tilreisende prester. Gjestene representerte, hver på sin måte, en periode på hennes livsvei, en vei for Gud og for medmennesker. Biskop Hubertus Brandenburg, som i sin tid var ungdomsprest, hentet fru Olbrich for 50 år siden fra bispedømmet Hildesheim til stillingen som ungdomsreferent i Bispedømmet Osnabrück.

I årene som fulgte, virket fru Olbrich i både Ludwig-Windhorst-Haus i Lingen og i Haus Ohrbeck ved Osnabrück, som ansvarlig for voksenopplæringen. Inntil pensjonsalderen var hun deretter ansvarlig for alle pastorale legmannstjenester i bispedømmet, for utdannelse, virkeområde, ansettelser og videreutdanning.

I tjeneste for Norden

Da Biskop Dr. Helmut Hermann Wittler grunnla Ansgar-Werk i 1967 kom fru Olbrich inn i styret og arbeidet der som leder i nærmere 40 år - selvsagt frivillig og ulønnet! På denne tid oppsto det mange kontakter, og fru Olbrich satte seg personlig godt inn i de lokale forholdene i de nordiske land. Det oppsto mange varige vennskap.

Særlig vil vi nevne de 37 studieuker for prester og legfolk og de 35 studie- og senere retrettuker for ordenssøstrene under hennes ledelse. En videre hovedoppgave var ledsagelsen av prestestudentene som møttes hvert år til det såkalte PSP (Pro Scandiae Populis)-møtet, dette er nå utvidet til også å omfatte søstre før evige løfter.

Fru Olbrichts kontakt med de nordiske land kom tydelig til uttrykk på 80 årsdagen. Norden var representert ved sr. Rosaria Bernhart (offisiell representant for SKON - ordenssøstrene i Norge), sr. Anne-Lise Strøm, p. Kjell-Arild Pollestad og pastor Finn Arve fra Danmark.

Teksten på innbydelsene fru Olbrich hadde sendt ut, gjenspeiler hennes holdning i Kirkens tjeneste:

Gå veien som Gud har vist deg,

om den er ujevn eller rett,

forlat den ikke,

hvordan den enn måtte være,

for det er din vei!

Id multos annos, kjære fru Dorothea!

På vegne av OKB og SKON

Sr. Anne-Lise Strøm, O.P.

Sr. Rosaria Bernhart, C.SS.E.

Les mer om Ansgar-Werkene på www.ansgar-werk.de

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (16. mars 2009)

av Webmaster publisert 16.03.2009, sist endret 16.03.2009 - 11:54