Referat fra Den nordiske bispekonferanse i Turku 6. til 11. mars 2009

De katolske biskoper fra Finland, Danmark, Island, Norge og Sverige avsluttet sitt vårmøte i Turku (Åbo), Finland, den 11. mars. Biskopenes administrative, teologiske og spirituelle program var som alltid omfattende. Den endelige godkjennelse av det svenske missalet, helligholdelse av søndagen og voksenkatekese var blant de viktigste temaer som ble behandlet.

Den apostoliske nuntius til De nordiske land, erkebiskop Emil Paul Tscherrig, var til stede ved deler av konferansen - så også den apostoliske administrator i Estland, biskop Philip Jourdan.

Oversettelse av liturgien er et tidkrevende prosjekt. Originalspråket er latin, og oversettelsen må være tro til originalen og av utvilsomt god kvalitet. De svenske oversettere og liturgiske og andre rådgivere har arbeidet i nesten 30 år. Biskopene var samstente i det de aksepterte kvaliteten av arbeidet, og missalet sendes nå til Kongregasjonen for gudstjeneste- og sakramentsordningen for endelig godkjennelse. Det islandske missalet klargjøres til bispekonferansens møte i Tallinn, Estland, i september.

Situasjonen for Kirken på Island var av særskilt interesse for biskopene. Mange av landets katolikker er utlendinger, og det er fremdeles for tidlig å si hvordan nedganstidene påvirker hvorvidt de blir værende i landet eller ikke. Noen har allerede returnert til sine hjemland, men inntrykket er at majoriteten håper at økonomien skal stabilisere seg. Kirken på Island har vokst raskt det siste tiår og er eksepsjonelt ung.

Ved konferansens avslutning mottok biskopene pave Benedikt XVIs brev av den 10. mars, om opphevelsen av ekskommunikasjonen av de biskoper som lot seg bispevie av erkebiskop Lefebvre. I samsvar med pavens ønske, inviterer Den nordiske bispekonferanse de troende til å se med "fornyet håp på det lys som venter oss i påsken". Biskopene hadde allerede diskutert den mulige forsoningen med Pius X-brorskapet i de nordiske land. Brorskapet er hemmelighetsfulle om sine aktivteter og støttespillere, men det antas at det ikke er mer enn en håndfull medlemmer i hvert land. Håpet er at de moderate vil vende tilbake til folden og at ekstremistene til slutt vil omvende seg.

Den 28. mars ordineres msgr. Berislav Grgic til biskopprelat av Tromsø, Norge. Det har tidligere kun funnet sted én annen bispevielse i Tromsø. Før reformasjonen lå Nord-Norge under erkebiskopen av Nidaros' jurisdiksjon, og landsdelen fikk sin første katolske biskop i 1955. Msgr. Grgic (49) er en erfaren og respektert prest som har tjenestegjort som kapellan for kroatene og som generalvikar i Oslo katolske bispedømme gjennom flere år. Det forventes en stor mengde biskoper og prester til ordinasjonen. Msgr. Torbjørn Olsen ble valgt til bispedømmeadministrator da biskop Gerhard Goebel døde i november 2006, og har ledet kirkedistriktet siden da.

Den nordiske bispekonferanse

(Oversatt til norsk av Katolsk Informasjonstjeneste)

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (16. mars 2009)

av Webmaster publisert 16.03.2009, sist endret 16.03.2009 - 16:24