Høytidelig messe i St. Olav domkirke på festen for Den hellige Josef, 19. mars

Den 19. mars feirer Kirken festen for Den hellige Josef, Jomfru Marias brudgom. I denne anledning feirer generalvikar Arne Marco Kirsebom SS.CC. høytidelig messe i St. Olav domkirke kl. 18.00.

DEN HELLIGE JOSEF

Den hellige Josef, tømmermannen fra Nasaret, var Jomfru Marias beskjedne ektemann. Alt vi vet om ham, står i evangeliene, men bortsett fra i juleevangeliet står det svært lite om ham. Hans far het Jakob eller Heli. Selv om han var av Davids hus og en «rettskaffen» mann, var han en fattig håndverker. At Josef og Maria var fattige, vises av det faktum at de bare ofret et par turtelduer ved Marias rensing i tempelet. Det er ingen grunn til å anta at han var annet enn en ung mann da han trolovet seg med Maria, men legendene i de apokryfe skrifter forteller noe annet, spesielt det såkalte Jakobs Protoevangelium, og det er på grunn av dette at han så lenge har vært avbildet av kunstnere som en gammel mann. Apokryf er også fortellingen om at han hadde vært gift tidligere, og at Jesu «brødre» som omtales i evangeliene, er Josefs barn fra første ekteskap. Like apokryf er historien om at tolv friere konkurrerte om Marias hånd. Den forteller at de tolv betrodde sine staver til ypperstepresten, og at på Josefs stav skjøt det ut friske skudd for å vise at han var den utvalgte.

Matteusevangeliet forteller historien om Jesu fødsel sett fra Josefs side, mens Lukas presenterer Marias syn. Josef ble bekymret da han fant at Maria var med barn, og ville skille seg fra henne i det stille, men tvilen ble fjernet da en engel viste seg for ham og fortalte om Inkarnasjonens mysterium. Josef tok da Maria til hustru, og etter katolsk tro levde de siden i et kyskt ekteskap, et såkalt «Josefsekteskap». Etter keiser Augustus' påbud tok han med seg den høygravide Maria til Betlehem for å skrives inn i manntallet. Etter Jesu fødsel i Betlehem ble Josef advart i en drøm, først om å flykte med Maria og barnet til Egypt for å unnslippe Herodes, og senere, da Herodes var død, om å vende tilbake til Israels land. Men han fryktet Archelaus, Herodes' etterfølger i Judea, og dro videre til Galilea, hvor de bosatte seg i Nasaret (Matt 1,18-25; 2,13-23). Episoden med den tolvårige Jesus i tempelet (Luk 2,41-48) viser igjen Josef som den trofaste i hans egenskap av vokter og hjelper. Dette er siste gang han nevnes i evangeliene.

Vi vet ikke når Josef døde, men det må ha vært før Jesu korsfestelse. (Kfr. Joh 19,26-27). Fortellingene i Bibelen gir inntrykk av en rettferdig, vennlig, verdig og fornuftig mann, rede til handling, men selvutslettende. Men dette var ikke nok for dem som skrev apokryfe fortellinger, og noen av deres mer fantasifulle historier gjelder nettopp den hellige Josef. Det sies at han på grunn av sin skikkelighet ble opptatt til himmelen med både kropp og sjel. (Les mer...)

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (18. mars 2009)

av Webmaster publisert 18.03.2009, sist endret 18.03.2009 - 15:01