Kari-Mette Eidem ny leder for Kirkelig fredsplattform

Kari-Mette Eidem

Caritas Norges generalsekretær, Kari-Mette Eidem, er valgt til ny leder for styringsgruppa for Felleskirkelig plattform for fred og forsoning.

Fredsplattformen er et samarbeidsprosjekt mellom Caritas Norge, Norges Kristne Råd, Mellomkirkelig Råd for den Norske Kirke, Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME) og Kirkens Nødhjelp. Sekretariatet er lagt til Norges Kristne Råd.

Fredsplattformen ønsker å fremme kirkens fredsoppdrag ved å styrke norske kirker og kirkelige organisasjoners internasjonale engasjement og samarbeid for fred og forsoning. Fredsplattformen har bidratt i fredsprosesser en rekke steder i verden, og er for tida spesielt aktive i Liberia og Filippinene.

Caritas Norge

av Webmaster publisert 19.03.2009, sist endret 19.03.2009 - 18:26