Planlegger dokument om Kirkens bruk av sosiale media

 Se også:

Vatikanet vurderer i disse dager forberedelsen av et omfattende offisielt dokument vedrørende nye sosiale media, og dets følger for Kirkens kommunikasjonsstrategi.

Biskoper fra 82 land møttes 9. mars i Roma i ett fem dagers møte, for å diskutere moderne media og den nye kommunikasjonskulturen som har oppstått i de senere år.

Seminaret var sponset av Det pavelige råd for sosial kommunikasjon.

Erkebiskop Claudio Celli, kommisjonens president, uttalte at hensikten med seminaret var å sammen vurdere den nye kommunikasjonstrenden, og samtidig se på hvordan Kirken skal svare på utfordringene og mulighetene denne gir.

Kommisjonen vil i oktober avgjøre om den vil starte arbeidet med dokumentet, la han til.

Den moderne Kirkes kommunikasjopnsstrategi har primært vært basert på Det annet Vatikankonsils dekret om kommunikasjonsmidlene (Inter mirifica), og Den pavelige kommisjons intstruksjon fra 1991 "Aetatis Novae" ("At the Dawn of a New Era").

Erkebiskop Celli sa at mye har skjedd siden 1991, og at "nye media stiller oss ovenfor nye spørsmål, nye interesser og nye pastorale nødvendigheter."

Celli fulgte opp med å presisere viktigheten av at Kirken erkjenner de nye teknologiske verktøy, men også den helt nye holdningen og bruken av internettbasert kommunikasjon basert på interaktivitet og dialog.

Erkebiskop George Hugh Niederauer av San Francisco, formann i de amerikanske biskopers kommunikasjonskomite, fulgte opp med å si at nye media er essensielle verktøy for å nå den yngre generasjon: "Vi må være der de er. Og hvor er de? De befinner seg på nettsteder som Twitter og Facebook," uttalte han. "Vi må være tilstedeværende, og vi trenger de unges hjelp til dette."

Vatikanet lanserte i januer sin egen YouTube-kanal, tilgjengelig på fire språk: engelsk, italiensk, tysk og spansk.

CNS - Catholic News Service (9. mars 2009)

av Webmaster publisert 25.03.2009, sist endret 25.03.2009 - 13:45