Pastoralplan for barne- og ungdomsarbeid i Oslo katolske bispedømme er ferdig

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. utnevnte våren 2008 en arbeidsgruppe for å utarbeide en pastoralplan for barne- og ungdomsarbeid i bispedømmet. Hensikten bak dette dokumentet er først og fremst å gi en spesifisering fra bispedømmets side om hva slags aktiviteter menighetene forventes å tilby til barn og unge, inndelt etter aldersgrupper.

Arbeidsgruppen er nå ferdig med dokumentet og presenterte den ferdige utgaven på Pastoralrådets vårmøte den 28. til 29. mars.

Pastoralplanen sendes ut til bispedømmets menigheter i disse dager, både i posten og via e-post. Sammen med dokumentet sendes det også ut et tilbakemeldingsskjema hvor menighetene skal gi tilbakemelding til bispedømmet om sin gjennomføring av pastoralplanen.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); kd/mt (1. april 2009)

av Webmaster publisert 01.04.2009, sist endret 01.04.2009 - 01:07