Ny rektor ved St. Paul skole, Bergen

Ronny Michelsen

 Se også:

Etter biskopens forutgående godkjenning av kandidatene i henhold til skolens statutter, har skolestyret i møte onsdag 1. april 2009 enstemmig tilsatt Ronny Michelsen som rektor ved St. Paul skole fra 1. august 2009.

Ronny Michelsen, født 1954, er DH-kandidat (linje for kristendomskunnskap og menighetsarbeid) fra Volda (1976), og han har allmennlærerutdanning fra Elverum 1979. Han har syv måneders studie og praksis i Australia i migrasjonspedagogikk.

Ronny Michelsen har hovedfag i pedagogikk fra Norsk Lærerakademi 1996, lektor med tittelen cand.polit.

Med noen kortere permisjoner, har han vært tilsatt ved St. Paul skole siden 1981.

Ronny Michelsen har tidligere arbeidserfaring fra Sjømannskirken og fra kommunal skole. I tilknytning til arbeidet på St. Paul, har han hatt deltidsstillinger som øvingslærer og lærer i pedagogikk ved Høyskolen i Bergen.

Han har vært inspektør ved St. Paul skole siden høsten 2002, med særskilt ansvar for spesialundervisning.

Ronny Michelsen ble medlem av St. Paul menighet i 1987.

Nåværende rektor skal fra 1. august 2009 tre inn i stilling som skoleråd for bispedømmet.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (2. april 2009)

av Webmaster publisert 02.04.2009, sist endret 02.04.2009 - 11:02