Ledige stillinger som kontaktlærere på 4. og 5. klassetrinn, St. Franciskus skole

www.stfx.no

Vi er en katolsk barne- og ungdomsskole på Tyholmen i Arendal. St. Franciskus skole er en fullt utbygd grunnskole med 13 klasser fra 1.- 10. trinn.

LEDIGE STILLINGER som kontaktlærere på 4. og 5. klassetrinn

En stilling er knyttet til småskoletrinnet 1-4, og en stilling til mellomtrinnet 5-7. Skolen søker etter lærere med:

* erfaring og kompetanse på småskoletrinn (begynneropplæring) og/eller mellomtrinn

* kunnskap og erfaring fra arbeid med måloppnåelse og vurdering i forhold til læringsmålene i Lærerplanen

* evner til å bidra og delta positivt i skolens utviklingsarbeid

* god kjennskap til og erfaring med kontaktlærerfunksjonen

* et positivt menneskesyn og gode evner til å kommunisere med elever, foreldre og kolleger

Begge stillingene er faste (100%).

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju.

Tilsetting fra 1. august 2009.

St. Franciskus skole drives i henhold til privatskoleloven som sikrer ansatte tilsvarende vilkår som i kommunale skoler.

Søknadsfrist 1.mai 2009

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes: St. Franciskus skole Kirkebakken 12, 4836 Arendal.

For nærmere informasjon, kontakt rektor Reidun Pihlmann, e-post: rektor@stfx.no, tlf. 37 00 06 00, faks 37 00 06 01.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (2. april 2009)

av Webmaster publisert 02.04.2009, sist endret 02.04.2009 - 11:35