Biskop Gerhard Schwenzer feirer 50-års ordensjubileum

Biskop emeritus Gerhard Schwenzer SS.CC. av Oslo feirer den 7. april 2009 sitt 50-års ordensjubileum.

Schwenzer er født den 1. oktober 1938 i Lorch, bispedømmet Limburg (Tyskland), avla sine første løfter hos picpuspatrene den 7. april 1959 og ble presteviet den 18. juli 1964 i Simpelveld (Nederland). Han studerte i Simpelveld, Roma og Heidelberg og fullførte sin teologiske doktorgrad i 1968. Fra 1968 til 1974 underviste han i fundamentalteologi i Simpelveld, og fra 1970 tjenestegjorde han også som novisemester.

Den 25. mars 1974 ble han utnevnt til apostolisk administrator for Det apostoliske vikariat Mellom-Norge. Den 29. august 1975 ble han apostolisk vikar for samme distrikt. Bispevielsen fant sted i St. Olav kirke i Trondheim 7. desember 1975, av biskop John Willem Gran. Schwenzer ble utnevnt til biskop-prelat av Trondheim Stift 23. mars 1979 og deretter til koadjutor-biskop av Oslo 2. juni 1981. Den formelle innsettelsen fant sted i St. Olav domkirke i Oslo 4. september 1981. Han ble biskop av Oslo 26. november 1983 og apostolisk administrator "sede vacante" av prelaturet Trondheim fra samme dato, til 9. februar 1988.

Schwenzer var biskop i Oslo katolske bispedømme inntil 22. oktober 2005, da Bernt Eidsvig Can.Reg. overtok bispedømmet.

Da Schwenzer feiret sitt 30-årsjubileum som biskop den 7. desember 2005, mottok han Sanct Olavs Pilegrimskors. Den 15. mars 2006 ble han utnevnt til Kommandør av Den Kongelig Norske St. Olavs Orden, for sin innsats i mellomkirkelig samarbeid.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (7. april 2009)

av Webmaster publisert 07.04.2009, sist endret 07.04.2009 - 15:33