Utnevnelser i Tromsø stift

Biskop-prelat Berislav Grgic av Tromsø har den 7. april 2009 approbert statutter for presterådet i Tromsø stift:

Presterådet består nå av alle prester som er bosatt og gjør kirkelige tjeneste i stiftet (jf. Den nordiske bispekonferanses beslutning i september 1984, prot. I/84, 2.1.4, om at alle prester kan være medlem av rådet).

Den 15. april 2009 har biskopen oppnevnt følgende medlemmer til Konsultorkollegiet:

Pater Miroslaw Ksiazek M.S.F (generalvikar), pater Wojciech Egiert M.S.F., msgr. Torbjørn Olsen, pater Marek Chelminiak M.S.F., pater Marek Michalski M.S.F. og pater Christian Wojcik O.Cist.

Oppnevnelsene gjelder for fem år, dvs. fra 15. april 2009 inntil 14. april 2014.

Tromsø, den 15. april 2009

+Berislav Grgic

Biskop av Tromsø

Ågot Kermit

Kansellist

Melding fra Nord-Norge Stift (16. april 2009)

av Webmaster publisert 16.04.2009, sist endret 16.04.2013 - 16:52