P. Marcelin Rediu utnevnt til generalvikar i Trondheim stift

Biskop Georg Müller SS.CC. utnevnte 27. april 2009 sogneprest i St. Torfinn menighet i Levanger, pastor Marcelin Rediu, til generalvikar i Trondheim stift.

Den nye generalvikaren avla sin troskapsed i aftenmessen i St. Olav domkirke i Trondheim mandag 27. april 2009 kl. 18.30.

Pastor Marcelin er født i 1973 i Mircesti i bispedømmet Iasi i Romania og ble presteviet der den 24. juni 1998. Han kom til Trondheim i 2002 og har siden mars 2003 tjenestegjort som sogneadministrator i St. Torfinn menighet og fra mars 2007 som sogneprest samme sted. Fra 25. mars 2008 har pastor Marcelin vært medlem av konsultorkollegiet.

Melding fra Trondheim Stift

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (27. april 2009)

av Webmaster publisert 27.04.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04