Bønn for kall 8. mai - Picpuspatrene

 Se også:

Fredag den 8. mai er det igjen tid for "BØNN FOR KALL" i Oslo katolske bispedømme. Det betyr at alle bispedømmets menigheter og ordenshus denne dag ber spesielt for preste- og ordenskall. I St. Olav domkirke, Oslo, finner det sted en markering på bispedømmeplan, ved at et av bispedømmets ordenshus, fellesskap osv. forbereder kveldsmessen og etterpå inviterer til kirkekaffe med informasjon om sin orden osv.

Fredag den 8. mai kl. 18.00 er det Picpuspatrene som inviterer til messe kl. 18.00 og etterfølgende kirkekaffe.

Picpuspatrene i Norge har eget nettsted, se sscc.katolsk.no.

Alle er hjertelig velkommen!

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (4. mai 2009)

av Webmaster publisert 04.05.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04