Den latinske patriarken av Jerusalem omtaler pavebesøket

"Ved besøkets slutt vender Paven hjem til Roma, og jeg sitter igjen her med konsekvensene".

I et eksklusivt intervju med den israelske avisen Harretz, omtaler den latinske patriarken av Jerusalem, Fouad Twal, sine håp og bekymringer i forbindelse med det pavelige besøk. Patriark Twal, født i Jordan og med direkte nedstamning fra kristne beduiner, tok over setet som Patriark fra sin forgjenger Michel Sabbah, i 2008.

"Det som bekymrer meg mest er talen som Paven kommer til å holde her. Et galt ord til muslimene, og jeg er i trøbbel; et galt ord til jødene, og jeg er i trøbbel. Ved besøkets slutt reiser Paven tilbake til Roma, og jeg sitter igjen her med konsekvensene"

På spørsmål om hvilket problem han ønsker løsning på som følge av besøket, svarer Patriarken: "Veisperringene". Vanskeligheter med forflytning gjør livet surt for palestinere generelt, og påvirker i stor grad Kirkens funksjonelle evne, sier den 69 år gamle Patriarken.

"Det er vanskelig å forflytte prester, og det er vanskelig å forflytte nonner mellom ulike sykehus. Det er vanskelig å komme seg til begravelser, og det er vanskelig å komme til bryllup. Hele vårt presteskaps funksjon er hemmet", fortsetter Twal.

På tross av dette innrømmer Twal at vanskelighetene har et annet aspekt, som er enda mer foruroligende:

"Jeg har store problemer med den totale mistro som den israelske regjering viser oss", sier han. "Man kan stole på oss, og til og med få vår hjelp".

I det lengre intervjuet omtaler Patriarken også de islamske ekstremisters fremgang og de palestinske myndigheters svake stilling ("Når islam blir styrket, blir vi svakere"); situasjonen til Gazas lille kristne minoritet ("Vi er verken en trussel eller en tyngde ved valget"); i tillegg til sin innstendige appell rettet mot de israelske myndigheter:

"Vi trenger dere, men dere trenger også oss", uttaler han. "Det er uklart for meg hvorfor israelske myndigheter ikke skjønner at de ikke kan skille mellom sine holdninger til den lokale kristne befolkning, og sitt forhold til Vatikanet. Den lokale Kirke og Vatikanet - det er en enhet. Kanskje dette er anledningen til å ta til seg dette".

Det latinske patriarkatet i Jerusalem strekker seg territorielt over Israel, De palestinske områder, Jordan og Kypros. Patriarken av Jerusalem er også i kraft av sitt embede storprior for Ridderordenen av Den Hellige Grav i Jerusalem, president for foreningen av katolske biskoper i Det hellige land og president for den latinske bispekonferansen i den arabiske region.

Les hele intervjuet på Haaretz.

Haaretz.com (4. mai 2009)

av Webmaster publisert 02.04.2010, sist endret 19.01.2011 - 16:04