Ledige stillinger ved St. Eystein skole

ST. EYSTEIN SKOLE

BODØ

Vi trenger engasjerte og pålitelige medarbeidere, som kan bidra til at skolen utvikles videre. Vi kan tilby små elevgrupper, gode og utfordrende arbeidsforhold, engasjerte og motiverte kollegaer.

Nærmere opplysninger om stillingene får du ved henvendelse til rektor Elisabeth Thielemann (975 46 476, rektor@steystein.no)

Vikariat, allmennlærer, høsten 09

Kontaktlæreransvar for 7.trinn. Fagfeltene er norsk, engelsk og samfunnsfag.

FRIST: Skriftlig søknad med CV innen 20. mai 2009

Miljøterapeut

Stillingsprosenten mest sannsynelig hel stilling. Avklares i løpet av mai.

FRIST: Skriftlig søknad med CV innen 20. mai 2009

Vikarliste

Ønsker du å stå på vikarlisten til St. Eystein skole? Ta kontakt med rektor Elisabeth Thielemann.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (11. mai 2009)

av Webmaster publisert 19.05.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04