SKON-møte 9. mai

Lederne for de ulike kvinnelige ordensamfunn i Norge (SKON) møttes til sitt halvårige møte hos St. Josephsøstrene på Grefsen lørdag den 9. mai. På dagsorden sto som alltid en oppdatering fra husene. En revisjon av SKONs statutter er nødvendig, det blir tema neste møte. I tillegg diskuterte vi hvilken status vi ønsker SKON skal ha. Det kom også opp spørsmål om forholdet til bispedømmet der søstre bor og arbeider på bispedømmets eiendommer. SKON konstituerte seg med et styre bestående av: sr. Anne Bente Hadland (leder), sr. Zenaida Nacpil (nestleder) og sr. Asumpta Balcerzak (styremedlem).

Neste møte finner sted helgen 11.-13 september, da hos Birgittasøstrene på Heimdal/Tiller.

Sr. Anne Bente Hadland OP

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (15. mai 2009)

av Webmaster publisert 15.05.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04