Hyrdebrev på 20-års dagen for Pave Johannes Paul IIs besøk i Tromsø stift

Kjære medkristne i Tromsø stift!

For 20 år siden, 1. - 3. juni 1989, besøkte pave Johannes Paul II Norge og oss, Tromsø stift. Med dette hyrdebrev ønsker jeg å be dere alle, kjære prester, kjære ordensfolk og kjære søstre og brødre at vi, som tilhører Tromsø stift, markerer denne begivenheten, fordi vi er fortsatt stolte over dette besøket, og vi ønsker ikke å glemme det vi har fått.

Pave Johannes Paul II var en stor pave. Noen kaller ham nå Johannes Paul den store. Sammen med så mange andre kristne er vi Gud dypt takknemlige for at vi har vært hans samtidige. Gud har gitt sin Kirke og oss alle gjennom ham mange impulser, og vi forstår nå mer enn den gang han var blant oss. Særlig var han en stor hjelper til at den skillemuren som delte Europa i vest og øst falt ned, og at kommunismen måtte vike.

"Jeg kommer ikke som en representant for politiske eller nasjonale interesser, men som et vitne om vår Herre og Frelser Jesu Kristi evangelium", sa han i sin første tale ved ankomsten til Norge. Kjære søstre og brødre: Vi er vitner om vår Herre Jesu Kristi evangelium, ikke noe annet, vi er ikke politikere og - selv om vi er fra mange forskjelige land - vi er ikke representanter for nasjonale interesser. Kristi evangelium forkynner vi.

I sin tale her hos oss, da han holdt aftengudstjeneste i Tromsø, 2. juni 1989, sa han:

"Det er en glede for meg å kunne besøke dere her i Tromsø. (...) Jeg hilser dere alle og ber om velsignelse over dere og landet her i nord. Dette må vi i Tromsø stift fortsette med: ikke bare at vi ønsker være vitner på Kristi evangelium, men vi skal stadig be om Guds velsignelse for dette landet her i nord. Det gjør vi gjennom våre mange bønner, særlig når vi ber Fader vår eller resiterer salmene fra Bibelen og i våre gudstjenester. Den katolske tro har gamle røtter i Tromsø, i tidlig middelalder var det en kirke her hos oss som var viet til jomfru Maria. I dag har vi Vår Frue kirke som hovedkirke i hele bispedømme. Det betyr for oss dette: Det at vi er vitner om vår Herre Jesu Kristi evangelium, og at vi ber Gud om hans velsignelse for dette landet, det gjør vi sammen med Maria og etter hennes eksempel. Hun viser oss denne veien, og vi går den med henne, slik våre forfedre gjorde.

I sin avslutning sa paven: "Måtte vår Herre Jesus Kristus, Kirkens Herre, føre arbeidet for Kirkens enhet videre til målet. Måtte han velsigne denne by og denne landsdel og alle dem som er her". Det er også vårt mål: Måtte vår Herre føre arbeidet for Kirkens enhet videre. Vi står sammen med så mange andre kristne, våre søstre og brødre i Den norske kirke og andre kirkelige samfunn. Med dem er vi vitner og med dem ber vi - også etter Marias forbilde - om Guds velsignelse.

Jeg ber at vi alle på søndag den 7. juni i alle våre kirker og i alle gudstjenester markerer denne 20-års dagen. Vi takker Gud for dette besøket og samtidig ber vi om Guds velsignelse for Tromsø stift, dette landet, Kongen og hans familie, regjeringen og alle som bor i Norge.


Dette er mitt første hyrdebrev til dere siden jeg overtok Tromsø sift i kanonisk besittelse søndag 29. mars. Jeg vil derfor benytte anledningen til å takke i første rekke msgr. Torbjørn Olsen, som fra 9. november 2006 til 29. mars 2009 var bispedømmeadministrator i Tromsø stift, for hans innsats og alt han har gjort for stiftet vårt. Og innsatsen var enorm stor, bra og velsignelsesrik. Takk også til konsultorene for deres arbeid i denne perioden. Jeg vil også takke de øvrige prester, søstrene og menighetene, men spesielt medarbeiderne i menighetsrådene og på skolen for alt dere har hjulpet med i denne perioden, og særlig ønsker jeg å takke dere alle for positiv imøtekommenhet som jeg fikk av og hos dere siden jeg kom til dere.

Tromsø, den 18. mai 2009

BERISLAV GRGIĆ

biskop-prelat av Tromsø

(Dette hyrdebrev skal leses ved alle messer (gudstjenester) søndag 7. juni 2009.)

Melding fra Nord-Norge Stift (18. mai 2009)

av Webmaster publisert 18.05.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04