Erkebiskop ber om forsoning

Erkebiskop Oswald Gomis

Erkebiskopen av Colombo, Oswald Gomis, ber om tilgivelse og enhet i landet, etter at regjeringen i Sri Lanka i forrige uke erklærte krigen mot LTTE (De Tamilske Tigre), for avsluttet. Erkebiskopen uttrykker også "dyp sympati" ovenfor de falne soldater, og sivilbefolkningen som har vært fanget i skuddlinjen og drept i krigen.

Den katolske kirke i Sri Lanka har forsikret myndighetene i landet om at den vil delta i forsonings- og fredsarbeidet. Kirken har også bedt om en rask avklaring vedrørende de tamilske flyktningers situasjon, beskyttelse av etniske og religiøse minoriteters rettigheter, og en strategi for å bygge "en rettferdig fred".

I et intervju den 18. mai uttrykker erkebiskopen glede over krigens slutt, og at regjeringsstyrkene har kunnet slippe fri alle sivile som har vært fanget mellom de stridende parter.

Erkebiskopen sier også at krigen på en måte ennå ikke er over, og vil bare ta slutt når landet innser "at vi alle er ett folk i ett land med like rettigheter".

"Vi må innse det faktum at vi er et multietnisk, multireligiøst og multikulturelt samfunn. På grunn av dette står vi nå ovenfor en stor utfordring med nasjonsbygging, og å glemme våre etniske, politiske og religiøse forskjeller", uttaler Gomis. Samtidig forfekter erkebiskopen en "politisk oppskrift" for å inspirere til tillit mellom minoritetsgrupper.

"Vi må legge bak oss de triste og bitre minner fra fortiden, og se positivt og optimistisk med håp på fremtiden. Vi må alle ta vår del av skylden for vår splittelse og tilgi hverandre. Vi bør ha klokskapen og ydmykheten til å lære av fortidens triste erfaringer", sa erkebiskop Gomis, og la til at kun da vil Sri Lanka oppnå ekte fred og velstand.

CNA - Catholic News Agency (22. mai 2009)

av Webmaster publisert 26.05.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04