Informasjon om menighetenes barne- og ungdomsaktiviterer

 Se også:

Pastoralplanen for barne- og ungdomsarbeid i OKBs menigheter, som ble godkjent av biskop Bernt Eidsvig i mars i år, legger opp til en tettere kommunikasjon mellom bispedømmet og menighetene omkring deres planer og prioriteringer i barne- og ungdomsarbeidet. Ungdomspresten har fått ansvar for å lede oppfølgningsarbeidet på vegne av bispedømmet, sammen med en ressursgruppe.

Helt konkret bes menighetene om å sende informasjon om sine barne- og ungdomsaktiviterer (planlagt for kommende skoleår) til bispedømmet, ved ungdomspresten. Informasjonen bes fylles ut i skjema som ble sendt ut sammen med pastoralplanen før påske. Skjemaet finnes også her. Dersom noen skulle trenge å få tilsendt et skjema i posten igjen, kan de ta kontakt med ungdomspresten (ungdomsprest@nuk.no) eller NUK v/ungdomspresten, Akersveien 16a, 0177 Oslo. Skjemaet sendes til ungdomspresten, gjerne elektronisk. Henvendelser vedrørende bispedømmets oppfølgning av pastoralplanarbeidet i menighetene rettes også til ungdomspresten.

Menighetenes tilbakemeldingsskjemaer bes innsendt så snart som mulig, og senest i løpet av juni måned (opprinnelig frist i brev utsendt før påske var 1. juni).

Ungdomspresten og ressursgruppen vil se på all innsendt informasjon og ta kontakt med hver enkelt menighet, med tanke på de konkrete spørsmål, planer eller utfordringer den enkelte menighet står overfor, for om mulig å gi støtte til den enkelte menighet og videreformidle relevante ideer fra andre menigheter.

Arbeidsgruppen for pastoralplanen

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (29. mai 2009)

av Webmaster publisert 29.05.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04