Velkommen til løfteavleggelse på Lunden 14. august

 


Fredag 14. august 2009 avlegger sr. Maria-Elisabeth av Eukaristien O.P. sine høytidelige løfter i Lunden kloster.

Høymessen presideres av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. kl 18.00 i klosterets kapell og sr Maria-Elisabeth avlegger sine løfter i priorinnens hender og lover lydighet mot Gud, Jomfru Maria, den hellige Dominikus, Magisteren i Prekebrødrenes Orden, klosterets priorinne og hennes etterfølgere, inntil døden.

Siden sr Maria-Elisabeth er fra Syd-Tyrol, ventes familie, ordensfolk og venner fra inn- og utland.

Det er en stor begivenhet, ikke minst for sr Maria-Elisabeth og søstrene på Lunden, men også for Kirken i Norge og hele Dominikanerordenen - og dette skal feires - både i messen og ved mottagelsen etterpå.

Alle er hjertelig velkommen!

Sr Anne-Lise og kommuniteten

PS. Siden vi regner med at mange ønsker å komme, blir det overføring av seremonien i eget telt tilsvarende det vi hadde på jubileet i juni.

Se også nyhetsmelding på klosterets egne sider. og intervju med sr. Maria-Elisabet i Broen nummer 3-09.

Melding fra Lunden Kloster (7. august 2009)

av Webmaster publisert 09.08.2009, sist endret 29.03.2014 - 14:02