Henriette Teige vikarierende organisasjonssekretær i NUK

Henriette Teige

Norges Unge Katolikker (NUK) ønsker Henriette Teige (42) velkommen som vikarierende organisasjonssekretær. Henriette har vært katolikk siden 2007 og tilhører St. Olav menighet. Hun har studert teologi på Menighetsfakultetet og er fra august å finne på NUK-kontoret i Akersveien. Henriette er også redaksjonssekretær av St. Olavs menighetsblad "Menighetsbrev" og driver menighetens blogg.

Det er snakk om et ettårig vikariat for Christina Falkenberg, som er ute i fødselspermisjon.

Melding fra Norges Unge Katolikker (17. august 2009)

av Webmaster publisert 18.08.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04