Nyansettelser på St. Franciskus skole

St. Franciskus skole i Arendal har ansatt Britt Thorbjørnsen og Inger-Margrethe Nordby i 100%-stillinger som kontaktlærere for henholdsvis 4. og 5. klassetrinn. Begge stillingene er faste med tiltredelse 1. august.

Melding fra St. Franciskus skole (18. august 2009)

av Webmaster publisert 18.08.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04