Konsert for St. Dominikus kirke 1. september

 Se også:

Gulvet og knelebenkene i St. Dominikus kirke på Majorstuen har lenge vært modne for vedlikehold, og i juni ble de grundig slipt og lakkert. Regningen kom på 250 000 kroner. St. Dominikus tilhører dominikanerne, og siden den ikke er menighetskirke, mottar den ikke vanlig kommunestøtte. For å vedlikeholde kirken er brødrene derfor avhengige av gaver. Foreløpig er det kommet inn 185 000,- i øremerkede bidrag til gulvet.

Den 1. september klokken 19.30 holdes en konsert i kirken til inntekt for prosjektet. Det blir orgelsolo på kirkens velrenommerte, franske orgel ved Magne H. Draagen, assisterende domorganist, Oslo Domkirke, sang ved Ebba Rydh, svensk artist, som framfører deler av programmet "Med rett til å være helt alvorlig", med tekster av Arnold Eidslott og Gunvor Hofmo, tonesatt og arrangert av Øivind Varkøy. Hun blir akkompagnert av Ketil Bjerkestrand. Ingerid Louise Birkeland synger sanger av Hildegard av Bingen. Det blir også innslag med St. Dominikus' egen vokalgruppe.

Velkommen til konsert!

Gaver kan også sendes Dominikanerne på konto 1602.05.07148, merk overførselen "Kirkegulv".

Melding fra St. Dominikus kloster/Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (19. august 2009)

av Webmaster publisert 20.08.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04